Share:

     

Thiết bị giám sát hành trình DF423R

Liên hệ: 0903 484 171


Thiết bị Giám Sát Hành Trình (GSHT) hợp chuẩn Bộ Giao Thông DF423R là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính năng kỹ thuật, phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN.
Sản phẩm có sự hỗ trợ đắc lực từ app quản lý DragonFly đáp ứng tất cả tính năng theo quy định bắt buộc, bao gồm:
* Báo cáo thông tin về xe và tài xế
* Giám sát vị trí, cung cấp đầy đủ thông số tốc độ và hiển thị lộ trình di chuyển
* Quản lý số lần và thời gian dừng/đỗ, đóng/mở cửa xe
Các TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT của DF423R:
+ Kiểm soát nhiên liệu
+ Kiểm soát hành trình
+ Kiểm soát sự cố tín hiệu
+ Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm
Giúp Doanh Nghiệp
* Chủ động và tối ưu khâu vận hành logistics
* Đo lường, ước lượng chi phí vận chuyển
* Tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Thiết bị Giám Sát Hành Trình (GSHT) hợp chuẩn Bộ Giao Thông DF423R là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính năng kỹ thuật, phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN.
Sản phẩm có sự hỗ trợ đắc lực từ app quản lý DragonFly đáp ứng tất cả tính năng theo quy định bắt buộc, bao gồm:
* Báo cáo thông tin về xe và tài xế
* Giám sát vị trí, cung cấp đầy đủ thông số tốc độ và hiển thị lộ trình di chuyển
* Quản lý số lần và thời gian dừng/đỗ, đóng/mở cửa xe
Các TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT của DF423R:
+ Kiểm soát nhiên liệu
+ Kiểm soát hành trình
+ Kiểm soát sự cố tín hiệu
+ Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm
Giúp Doanh Nghiệp
* Chủ động và tối ưu khâu vận hành logistics
* Đo lường, ước lượng chi phí vận chuyển
* Tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN