Share:

     

Chống trộm xe máy bằng GPS 4G J710

Liên hệ: 0903 484 171


Model: J710
Độ chính xác GPS
- Sai số vị trí: < 10m
4G
- LTE - TDD: B34/B38/B39/B40/B41
- LTE - FDD: B1/B3/B5/B8      
LED: 4G (màu đỏ), GPS (màu vàng)
Pin: 55mAh, hoạt động 0,5 giờ
Điện áp hoạt động: 9~90VDC
Dòng điện hoạt động: 28mAh 12V
Dòng điện tĩnh: 3mAh
Nhiệt độ hoạt động: -25°C ~ +75°C
Nhiệt độ lưu trữ: -400C ~ +850C
Kích thước: 83mm x 23mm x 12.5mm
Made in China
Model: J710
Độ chính xác GPS
- Sai số vị trí: < 10m
4G
- LTE - TDD: B34/B38/B39/B40/B41
- LTE - FDD: B1/B3/B5/B8      
LED: 4G (màu đỏ), GPS (màu vàng)
Pin: 55mAh, hoạt động 0,5 giờ
Điện áp hoạt động: 9~90VDC
Dòng điện hoạt động: 28mAh 12V
Dòng điện tĩnh: 3mAh
Nhiệt độ hoạt động: -25°C ~ +75°C
Nhiệt độ lưu trữ: -400C ~ +850C
Kích thước: 83mm x 23mm x 12.5mm
Made in China

SẢN PHẨM LIÊN QUAN