Share:

     

Đầu ghi hình IP - NVR50164

Liên hệ: 0903 484 171

Đầu ghi hình IP - NVR50164
 
"Số lượng kênh: 16CH
Độ phân giải: tối đa 8mp 
Chế độ: IP
Ngõ ra: VGA, hỗ trợ HDMI 4K (3840x2160p) 
Âm thanh: 01 in/ 01 out cổng RCA 
Ngõ báo động: 16 in/ 4 out
Ngõ điều khiển: RS485 điều khiển PTZ
Số lượng ổ cứng: 04, tối đa 6TB/ ổ,  hỗ trợ cổng eSATA giúp truy xuất dữ liệu nhanh chóng
Phần mềm di động: SMEYE
Tính năng nổi bật: P2P, xem được trên MAC OS"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đầu ghi hình IP - NVR50164
 
"Số lượng kênh: 16CH
Độ phân giải: tối đa 8mp 
Chế độ: IP
Ngõ ra: VGA, hỗ trợ HDMI 4K (3840x2160p) 
Âm thanh: 01 in/ 01 out cổng RCA 
Ngõ báo động: 16 in/ 4 out
Ngõ điều khiển: RS485 điều khiển PTZ
Số lượng ổ cứng: 04, tối đa 6TB/ ổ,  hỗ trợ cổng eSATA giúp truy xuất dữ liệu nhanh chóng
Phần mềm di động: SMEYE
Tính năng nổi bật: P2P, xem được trên MAC OS"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu ghi hình IP - NVR50164
 
"Số lượng kênh: 16CH
Độ phân giải: tối đa 8mp 
Chế độ: IP
Ngõ ra: VGA, hỗ trợ HDMI 4K (3840x2160p) 
Âm thanh: 01 in/ 01 out cổng RCA 
Ngõ báo động: 16 in/ 4 out
Ngõ điều khiển: RS485 điều khiển PTZ
Số lượng ổ cứng: 04, tối đa 6TB/ ổ,  hỗ trợ cổng eSATA giúp truy xuất dữ liệu nhanh chóng
Phần mềm di động: SMEYE
Tính năng nổi bật: P2P, xem được trên MAC OS"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN