Share:

     

Đầu ghi hình IP - NVR40161

Liên hệ: 0903 484 171

Đầu ghi hình IP - NVR40161
 
"Số lượng kênh: 4/8/16/32 tương ứng băng thông 30/60/128/320Mbps
Độ phân giải: Tối đa 5Mpx với 4/8 kênh, 8Mpx với 16/32 kênh
Ngõ ra: VGA, HDMI (Full HD),  hỗ trợ HDMI 4K (3840x2160p) với 16/32 kênh
Ngõ báo động: 8/16 in, 1 out cho đầu ghi 16/32 kênh
Số lượng ổ cứng: 01 ổ,  4 ổ cho đầu 32 kênh (hỗ trợ cổng E-sata giúp truy xuất dữ liệu nhanh chóng) tối đa 6TB/ổ 
Phần mềm di động: SMEYE
Tính năng nổi bật: P2P (máy chủ đặt tại Việt Nam), xem được trên MAC OS, chuẩn nén H2656"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đầu ghi hình IP - NVR40161
 
"Số lượng kênh: 4/8/16/32 tương ứng băng thông 30/60/128/320Mbps
Độ phân giải: Tối đa 5Mpx với 4/8 kênh, 8Mpx với 16/32 kênh
Ngõ ra: VGA, HDMI (Full HD),  hỗ trợ HDMI 4K (3840x2160p) với 16/32 kênh
Ngõ báo động: 8/16 in, 1 out cho đầu ghi 16/32 kênh
Số lượng ổ cứng: 01 ổ,  4 ổ cho đầu 32 kênh (hỗ trợ cổng E-sata giúp truy xuất dữ liệu nhanh chóng) tối đa 6TB/ổ 
Phần mềm di động: SMEYE
Tính năng nổi bật: P2P (máy chủ đặt tại Việt Nam), xem được trên MAC OS, chuẩn nén H2656"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu ghi hình IP - NVR40161
 
"Số lượng kênh: 4/8/16/32 tương ứng băng thông 30/60/128/320Mbps
Độ phân giải: Tối đa 5Mpx với 4/8 kênh, 8Mpx với 16/32 kênh
Ngõ ra: VGA, HDMI (Full HD),  hỗ trợ HDMI 4K (3840x2160p) với 16/32 kênh
Ngõ báo động: 8/16 in, 1 out cho đầu ghi 16/32 kênh
Số lượng ổ cứng: 01 ổ,  4 ổ cho đầu 32 kênh (hỗ trợ cổng E-sata giúp truy xuất dữ liệu nhanh chóng) tối đa 6TB/ổ 
Phần mềm di động: SMEYE
Tính năng nổi bật: P2P (máy chủ đặt tại Việt Nam), xem được trên MAC OS, chuẩn nén H2656"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN