Share:

     

Module 8 ngõ ra relay PICOTECH PCA-301RM

Liên hệ: 0903 484 171

- Sử dụng cho tủ PCA-959GSM-4G, PCA-959KS,PCA-959LAN & PCA-959P

- Sử dụng cho tủ PCA-959GSM-4G, PCA-959KS,PCA-959LAN & PCA-959P
- Nguồn cung cấp: 10.5 - 15VDC
- Dòng tĩnh: ≤30mA
- Ngõ ra Relay: NO/NC. Tải 3A 250VAC/30VDC
- Nhiệt độ hoạt động: -10° ~ +50°C
- Kích thước (L*W*H): 98×81×26 mm
- Sử dụng cho tủ PCA-959GSM-4G, PCA-959KS,PCA-959LAN & PCA-959P
- Nguồn cung cấp: 10.5 - 15VDC
- Dòng tĩnh: ≤30mA
- Ngõ ra Relay: NO/NC. Tải 3A 250VAC/30VDC
- Nhiệt độ hoạt động: -10° ~ +50°C
- Kích thước (L*W*H): 98×81×26 mm

SẢN PHẨM LIÊN QUAN