Share:

     

Còi báo động không dây và trung tâm độc lập PCA-70B

Liên hệ: 0903 484 171


- Có thể kết nối với thiết bị không dây để trở thành Trung tâm hoạt động độc lập. 

- Tần số hoạt động: 433,92MHz.

- Nguồn cấp: DC12V, dòng tĩnh 10mA. 

- Còi hú: >115dB.

- Khoảng cách kết nối về trung tâm: 50 ~ 100m. 

- Kích thước: 320 x 195 x 117 mm. 

- Trọng lượng: 1.37Kg.

- Có thể cài đặt thành Bộ thu phát sóng Repeater cho đầu dò không dây. 

- Có thể kết nối với thiết bị không dây để trở thành Trung tâm hoạt động độc lập. (mua thêm remote, Từ cửa, hồng ngoại, báo khói...).

- Có thể kết nối với thiết bị không dây để trở thành Trung tâm hoạt động độc lập. 

- Tần số hoạt động: 433,92MHz.

- Nguồn cấp: DC12V, dòng tĩnh 10mA. 

- Còi hú: >115dB.

- Khoảng cách kết nối về trung tâm: 50 ~ 100m. 

- Kích thước: 320 x 195 x 117 mm. 

- Trọng lượng: 1.37Kg.

- Có thể cài đặt thành Bộ thu phát sóng Repeater cho đầu dò không dây. 

- Có thể kết nối với thiết bị không dây để trở thành Trung tâm hoạt động độc lập. (mua thêm remote, Từ cửa, hồng ngoại, báo khói...).

SẢN PHẨM LIÊN QUAN