Share:

     

Cảm biến từ cửa - SMDS02

Liên hệ: 0903 484 171

Bộ trung tâm báo động - SMDS02
 
"Cảm biến từ cửa 
Phạm vi sử dụng: cửa từ kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: CR2450 Lithium 3V, sử dụng công nghệ Low-Energy Voltage (Thời gian sử dụng Pin lên đến 02 năm)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng cảnh báo yếu pin: kết hợp với bộ SM30C và SM66A
Tính năng cảnh báo chưa đóng cửa: kết hợp với bộ SM66A 
Tính năng chuông cửa báo khách Chime, sử dụng với bộ SM66A "
 

Bộ trung tâm báo động - SMDS02
 
"Cảm biến từ cửa 
Phạm vi sử dụng: cửa từ kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: CR2450 Lithium 3V, sử dụng công nghệ Low-Energy Voltage (Thời gian sử dụng Pin lên đến 02 năm)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng cảnh báo yếu pin: kết hợp với bộ SM30C và SM66A
Tính năng cảnh báo chưa đóng cửa: kết hợp với bộ SM66A 
Tính năng chuông cửa báo khách Chime, sử dụng với bộ SM66A "
Bộ trung tâm báo động - SMDS02
 
"Cảm biến từ cửa 
Phạm vi sử dụng: cửa từ kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: CR2450 Lithium 3V, sử dụng công nghệ Low-Energy Voltage (Thời gian sử dụng Pin lên đến 02 năm)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng cảnh báo yếu pin: kết hợp với bộ SM30C và SM66A
Tính năng cảnh báo chưa đóng cửa: kết hợp với bộ SM66A 
Tính năng chuông cửa báo khách Chime, sử dụng với bộ SM66A "
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN