Share:

     

Bộ trung tâm báo động - SM30C

Liên hệ: 0903 484 171

Bộ trung tâm báo động - SM30C
 
"Bộ trung tâm báo động 
Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ
Loại bộ trung tâm: GSM (sử dụng SIM Card điện thoại)
Số vùng không dây: 99 vùng
Số vùng có dây: 2 vùng
Pin dự phòng: 3.7V 300mAh
Khoảng cách trung bình kết nối (không vật cản): 60m
Số gọi khi báo động: 6 số
Số nhắn tin khi báo động: 3 số
Tính năng giám sát hiện trường: 2 chiều
Màn hình: Led
Bàn phím: Cảm ứng
Phần mềm di động: SMKITS
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng cảnh báo cảm biến yếu pin (SMS): Có, sử dụng với cảm biến SMDS02 và SMDS03 
Tính năng nổi bật: Hỗ trợ cấu hình qua ứng dụng ( có Tiếng Việt),  âm thoại bằng Tiếng Việt, hỗ trợ 9 vùng đổi tên và ghi âm vùng cảnh báo, hỗ trợ còi không dây, thực hiện cuộc gọi bình thường từ bộ trung tâm."
 

Bộ trung tâm báo động - SM30C
 
"Bộ trung tâm báo động 
Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ
Loại bộ trung tâm: GSM (sử dụng SIM Card điện thoại)
Số vùng không dây: 99 vùng
Số vùng có dây: 2 vùng
Pin dự phòng: 3.7V 300mAh
Khoảng cách trung bình kết nối (không vật cản): 60m
Số gọi khi báo động: 6 số
Số nhắn tin khi báo động: 3 số
Tính năng giám sát hiện trường: 2 chiều
Màn hình: Led
Bàn phím: Cảm ứng
Phần mềm di động: SMKITS
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng cảnh báo cảm biến yếu pin (SMS): Có, sử dụng với cảm biến SMDS02 và SMDS03 
Tính năng nổi bật: Hỗ trợ cấu hình qua ứng dụng ( có Tiếng Việt),  âm thoại bằng Tiếng Việt, hỗ trợ 9 vùng đổi tên và ghi âm vùng cảnh báo, hỗ trợ còi không dây, thực hiện cuộc gọi bình thường từ bộ trung tâm."
Bộ trung tâm báo động - SM30C
 
"Bộ trung tâm báo động 
Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ
Loại bộ trung tâm: GSM (sử dụng SIM Card điện thoại)
Số vùng không dây: 99 vùng
Số vùng có dây: 2 vùng
Pin dự phòng: 3.7V 300mAh
Khoảng cách trung bình kết nối (không vật cản): 60m
Số gọi khi báo động: 6 số
Số nhắn tin khi báo động: 3 số
Tính năng giám sát hiện trường: 2 chiều
Màn hình: Led
Bàn phím: Cảm ứng
Phần mềm di động: SMKITS
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng cảnh báo cảm biến yếu pin (SMS): Có, sử dụng với cảm biến SMDS02 và SMDS03 
Tính năng nổi bật: Hỗ trợ cấu hình qua ứng dụng ( có Tiếng Việt),  âm thoại bằng Tiếng Việt, hỗ trợ 9 vùng đổi tên và ghi âm vùng cảnh báo, hỗ trợ còi không dây, thực hiện cuộc gọi bình thường từ bộ trung tâm."
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN