Share:

     

Cảm biến từ cửa - SMDS03

Liên hệ: 0903 484 171

Cảm biến từ cửa - SMDS03
 
 
"Cảm biến từ cửa 
Phạm vi sử dụng: cửa từ kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: ALKALINE 23A 12V ( thời gian sử dụng Pin 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 30m 
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng cảnh báo yếu pin: kết hợp với bộ SM30C và SM66A 
Tính năng cảnh báo chưa đóng cửa: kết hợp với bộ SM66A 
Tính năng chuông cửa báo khách Chime, sử dụng với bộ SM66A "

 

Cảm biến từ cửa - SMDS03
 
 
"Cảm biến từ cửa 
Phạm vi sử dụng: cửa từ kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: ALKALINE 23A 12V ( thời gian sử dụng Pin 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 30m 
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng cảnh báo yếu pin: kết hợp với bộ SM30C và SM66A 
Tính năng cảnh báo chưa đóng cửa: kết hợp với bộ SM66A 
Tính năng chuông cửa báo khách Chime, sử dụng với bộ SM66A "

Cảm biến từ cửa - SMDS03
 
 
"Cảm biến từ cửa 
Phạm vi sử dụng: cửa từ kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: ALKALINE 23A 12V ( thời gian sử dụng Pin 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 30m 
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng cảnh báo yếu pin: kết hợp với bộ SM30C và SM66A 
Tính năng cảnh báo chưa đóng cửa: kết hợp với bộ SM66A 
Tính năng chuông cửa báo khách Chime, sử dụng với bộ SM66A "
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN