Share:

     

Cảm biến khói - SMG300W

Liên hệ: 0903 484 171

Cảm biến khói  - SMG300W
 
"Cảm biến khói 
Phạm vi sử dụng: cảm biến báo khói kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: 6F22 9V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Khoảng bảo vệ: 80m² lắp cao từ 6 đến 12 m và 60m² dưới 6m
Khoảng nhiệt độ theo dõi: -10°C ~100°C
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, có đèn báo hiệu và có nút để kiểm tra, có còi báo tại chổ 85dB"
 

Cảm biến khói  - SMG300W
 
"Cảm biến khói 
Phạm vi sử dụng: cảm biến báo khói kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: 6F22 9V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Khoảng bảo vệ: 80m² lắp cao từ 6 đến 12 m và 60m² dưới 6m
Khoảng nhiệt độ theo dõi: -10°C ~100°C
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, có đèn báo hiệu và có nút để kiểm tra, có còi báo tại chổ 85dB"
Cảm biến khói  - SMG300W
 
"Cảm biến khói 
Phạm vi sử dụng: cảm biến báo khói kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: 6F22 9V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Khoảng bảo vệ: 80m² lắp cao từ 6 đến 12 m và 60m² dưới 6m
Khoảng nhiệt độ theo dõi: -10°C ~100°C
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, có đèn báo hiệu và có nút để kiểm tra, có còi báo tại chổ 85dB"
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN