Share:

     

Cảm biến đầu dò hồng ngoại - SMW03D

Liên hệ: 0903 484 171

Cảm biến đầu dò hồng ngoại - SMW03D
 
"Cảm biến đầu dò hồng ngoại
Phạm vi sử dụng: cảm biến PIR kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: 6F22 9V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 315/433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Vùng bảo vệ: tối đa 8m, góc quét 110°
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, điều chỉnh độ trể báo động, nhiệt độ hoạt động -10°C đến 50°C
Tính năng cảnh báo yếu pin: kết hợp với bộ SM30C và SM66A"
 

Cảm biến đầu dò hồng ngoại - SMW03D
 
"Cảm biến đầu dò hồng ngoại
Phạm vi sử dụng: cảm biến PIR kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: 6F22 9V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 315/433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Vùng bảo vệ: tối đa 8m, góc quét 110°
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, điều chỉnh độ trể báo động, nhiệt độ hoạt động -10°C đến 50°C
Tính năng cảnh báo yếu pin: kết hợp với bộ SM30C và SM66A"
Cảm biến đầu dò hồng ngoại - SMW03D
 
"Cảm biến đầu dò hồng ngoại
Phạm vi sử dụng: cảm biến PIR kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: 6F22 9V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 315/433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Vùng bảo vệ: tối đa 8m, góc quét 110°
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, điều chỉnh độ trể báo động, nhiệt độ hoạt động -10°C đến 50°C
Tính năng cảnh báo yếu pin: kết hợp với bộ SM30C và SM66A"
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN