Share:

     

Cảm biến từ cửa cuốn - SMCJ01

Liên hệ: 0903 484 171

Cảm biến từ cửa cuốn - SMCJ01
 
 
"Cảm biến từ cửa cuốn 
Phạm vi sử dụng: kết hợp với bộ trung tâm, lắp đặt cho cửa cuốn, garage cửa sắt
Loại Pin: ALKALINE 23A 12V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, khoảng cách kích hoạt 5cm, ăng ten nổi sóng khỏe"

 

Cảm biến từ cửa cuốn - SMCJ01
 
 
"Cảm biến từ cửa cuốn 
Phạm vi sử dụng: kết hợp với bộ trung tâm, lắp đặt cho cửa cuốn, garage cửa sắt
Loại Pin: ALKALINE 23A 12V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, khoảng cách kích hoạt 5cm, ăng ten nổi sóng khỏe"
 
Cảm biến từ cửa cuốn - SMCJ01
 
 
"Cảm biến từ cửa cuốn 
Phạm vi sử dụng: kết hợp với bộ trung tâm, lắp đặt cho cửa cuốn, garage cửa sắt
Loại Pin: ALKALINE 23A 12V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, khoảng cách kích hoạt 5cm, ăng ten nổi sóng khỏe"
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN