Share:

     

Cảm biến đầu dò hồng ngoại ốp trần - SMXD01

Liên hệ: 0903 484 171

Cảm biến đầu dò hồng ngoại ốp trần  - SMXD01
 
"Cảm biến đầu dò hồng ngoại ốp trần
Phạm vi sử dụng: cảm biến PIR kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: 6F22 9V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 315/433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 50m
Vùng bảo vệ: tối đa 6m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, ốp trần thẩm mỉ có thể lắp cao tới 4m, chống nhiễu điện từ EMI và chống nhiễu tần số vô tuyến RFI"
 

Cảm biến đầu dò hồng ngoại ốp trần  - SMXD01
 
"Cảm biến đầu dò hồng ngoại ốp trần
Phạm vi sử dụng: cảm biến PIR kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: 6F22 9V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 315/433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 50m
Vùng bảo vệ: tối đa 6m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, ốp trần thẩm mỉ có thể lắp cao tới 4m, chống nhiễu điện từ EMI và chống nhiễu tần số vô tuyến RFI"
Cảm biến đầu dò hồng ngoại ốp trần  - SMXD01
 
"Cảm biến đầu dò hồng ngoại ốp trần
Phạm vi sử dụng: cảm biến PIR kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: 6F22 9V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 315/433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 50m
Vùng bảo vệ: tối đa 6m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, ốp trần thẩm mỉ có thể lắp cao tới 4m, chống nhiễu điện từ EMI và chống nhiễu tần số vô tuyến RFI"
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN