Share:

     

Bộ trung tâm báo động - SMG10C

Liên hệ: 0903 484 171

Bộ trung tâm báo động - SMG10C
 
 
"Bộ trung tâm báo động 
Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ
Loại bộ trung tâm: GSM (sử dụng SIM Card điện thoại)
Số vùng không dây: 70 vùng
Số vùng có dây: 3 vùng
Pin dự phòng: 7.2V 400mAh
Khoảng cách trung bình kết nối (không vật cản): 60m
Số gọi khi báo động: 6 số
Số nhắn tin khi báo động: 3 số
Tính năng giám sát hiện trường: 2 chiều
Màn hình: Không hỗ trợ
Bàn phím: Không hỗ trợ
Phần mềm di động: SMKITS
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng nổi bật: Hỗ trợ cấu hình qua ứng dụng ( có Tiếng Việt), âm thoại bằng Tiếng Việt,  hỗ trợ 7 vùng đổi tên và ghi âm vùng cảnh báo, hỗ trợ còi không dây, hỗ trợ cổng relay"
 

Bộ trung tâm báo động - SMG10C
 
 
"Bộ trung tâm báo động 
Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ
Loại bộ trung tâm: GSM (sử dụng SIM Card điện thoại)
Số vùng không dây: 70 vùng
Số vùng có dây: 3 vùng
Pin dự phòng: 7.2V 400mAh
Khoảng cách trung bình kết nối (không vật cản): 60m
Số gọi khi báo động: 6 số
Số nhắn tin khi báo động: 3 số
Tính năng giám sát hiện trường: 2 chiều
Màn hình: Không hỗ trợ
Bàn phím: Không hỗ trợ
Phần mềm di động: SMKITS
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng nổi bật: Hỗ trợ cấu hình qua ứng dụng ( có Tiếng Việt), âm thoại bằng Tiếng Việt,  hỗ trợ 7 vùng đổi tên và ghi âm vùng cảnh báo, hỗ trợ còi không dây, hỗ trợ cổng relay"
Bộ trung tâm báo động - SMG10C
 
 
"Bộ trung tâm báo động 
Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ
Loại bộ trung tâm: GSM (sử dụng SIM Card điện thoại)
Số vùng không dây: 70 vùng
Số vùng có dây: 3 vùng
Pin dự phòng: 7.2V 400mAh
Khoảng cách trung bình kết nối (không vật cản): 60m
Số gọi khi báo động: 6 số
Số nhắn tin khi báo động: 3 số
Tính năng giám sát hiện trường: 2 chiều
Màn hình: Không hỗ trợ
Bàn phím: Không hỗ trợ
Phần mềm di động: SMKITS
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng nổi bật: Hỗ trợ cấu hình qua ứng dụng ( có Tiếng Việt), âm thoại bằng Tiếng Việt,  hỗ trợ 7 vùng đổi tên và ghi âm vùng cảnh báo, hỗ trợ còi không dây, hỗ trợ cổng relay"
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN