Share:

     

Bộ trung tâm báo động - SM66A

Liên hệ: 0903 484 171

Bộ trung tâm báo động - SM66A
 
 
"Bộ trung tâm báo động 
Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ, 02 RFID
Loại bộ trung tâm: GSM (sử dụng SIM Card điện thoại)
Số vùng không dây: 50 vùng
Số vùng có dây: không hỗ trợ
Pin dự phòng: 3.7V 300mAh
Khoảng cách trung bình kết nối (không vật cản): 50m
Số gọi khi báo động: 6 số
Số nhắn tin khi báo động: 3 số
Tính năng giám sát hiện trường: 2 chiều
Màn hình: LCD 2.7 inch                              
Bàn phím: Cảm ứng
Phần mềm di động: SMKITS
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng cảnh báo cảm biến yếu pin (SMS), sử dụng với cảm biến SMDS02 và SMDS03 
Tính năng cảnh báo cửa chưa đóng (Open Tip), sử dụng với cảm biến SMDS02   
Tính năng chuông cửa báo khách Chime, sử dụng với cảm biến SMDS02   
Tính năng nổi bật: Hỗ trợ cấu hình qua ứng dụng ( có Tiếng Việt), hỗ trợ chỉnh âm lượng cho còi hụ, xem nhật ký báo động, hỗ trợ ghi âm và đổi tên vùng báo động, kiểm tra phần cứng, tự tìm kiếm cảm biến, hỗ trợ còi không dây"
 

Bộ trung tâm báo động - SM66A
 
 
"Bộ trung tâm báo động 
Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ, 02 RFID
Loại bộ trung tâm: GSM (sử dụng SIM Card điện thoại)
Số vùng không dây: 50 vùng
Số vùng có dây: không hỗ trợ
Pin dự phòng: 3.7V 300mAh
Khoảng cách trung bình kết nối (không vật cản): 50m
Số gọi khi báo động: 6 số
Số nhắn tin khi báo động: 3 số
Tính năng giám sát hiện trường: 2 chiều
Màn hình: LCD 2.7 inch                              
Bàn phím: Cảm ứng
Phần mềm di động: SMKITS
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng cảnh báo cảm biến yếu pin (SMS), sử dụng với cảm biến SMDS02 và SMDS03 
Tính năng cảnh báo cửa chưa đóng (Open Tip), sử dụng với cảm biến SMDS02   
Tính năng chuông cửa báo khách Chime, sử dụng với cảm biến SMDS02   
Tính năng nổi bật: Hỗ trợ cấu hình qua ứng dụng ( có Tiếng Việt), hỗ trợ chỉnh âm lượng cho còi hụ, xem nhật ký báo động, hỗ trợ ghi âm và đổi tên vùng báo động, kiểm tra phần cứng, tự tìm kiếm cảm biến, hỗ trợ còi không dây"
Bộ trung tâm báo động - SM66A
 
 
"Bộ trung tâm báo động 
Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ, 02 RFID
Loại bộ trung tâm: GSM (sử dụng SIM Card điện thoại)
Số vùng không dây: 50 vùng
Số vùng có dây: không hỗ trợ
Pin dự phòng: 3.7V 300mAh
Khoảng cách trung bình kết nối (không vật cản): 50m
Số gọi khi báo động: 6 số
Số nhắn tin khi báo động: 3 số
Tính năng giám sát hiện trường: 2 chiều
Màn hình: LCD 2.7 inch                              
Bàn phím: Cảm ứng
Phần mềm di động: SMKITS
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng cảnh báo cảm biến yếu pin (SMS), sử dụng với cảm biến SMDS02 và SMDS03 
Tính năng cảnh báo cửa chưa đóng (Open Tip), sử dụng với cảm biến SMDS02   
Tính năng chuông cửa báo khách Chime, sử dụng với cảm biến SMDS02   
Tính năng nổi bật: Hỗ trợ cấu hình qua ứng dụng ( có Tiếng Việt), hỗ trợ chỉnh âm lượng cho còi hụ, xem nhật ký báo động, hỗ trợ ghi âm và đổi tên vùng báo động, kiểm tra phần cứng, tự tìm kiếm cảm biến, hỗ trợ còi không dây"
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN