Share:

     

Bộ trung tâm báo động - SM3B

Liên hệ: 0903 484 171

Bộ trung tâm báo động - SM3B
 
"Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ
Loại bộ trung tâm: GSM (sử dụng SIM Card điện thoại)
Số vùng không dây: 16 vùng
Số vùng có dây: 3 vùng
Pin dự phòng: 7.2V 600mAh
Khoảng cách trung bình kết nối (không vật cản): 80m
Số gọi khi báo động: 5 số
Số nhắn tin khi báo động: 7 số
Tính năng giám sát hiện trường: 1 chiều
Màn hình: Không hỗ trợ
Bàn phím: Không hỗ trợ
Phần mềm di động: Không hỗ trợ
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng nổi bật: Hỗ trợ ăng ten rời giúp sóng khỏe, hỗ trợ cổng relay"
 

Bộ trung tâm báo động - SM3B
 
"Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ
Loại bộ trung tâm: GSM (sử dụng SIM Card điện thoại)
Số vùng không dây: 16 vùng
Số vùng có dây: 3 vùng
Pin dự phòng: 7.2V 600mAh
Khoảng cách trung bình kết nối (không vật cản): 80m
Số gọi khi báo động: 5 số
Số nhắn tin khi báo động: 7 số
Tính năng giám sát hiện trường: 1 chiều
Màn hình: Không hỗ trợ
Bàn phím: Không hỗ trợ
Phần mềm di động: Không hỗ trợ
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng nổi bật: Hỗ trợ ăng ten rời giúp sóng khỏe, hỗ trợ cổng relay"
Bộ trung tâm báo động - SM3B
 
"Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ
Loại bộ trung tâm: GSM (sử dụng SIM Card điện thoại)
Số vùng không dây: 16 vùng
Số vùng có dây: 3 vùng
Pin dự phòng: 7.2V 600mAh
Khoảng cách trung bình kết nối (không vật cản): 80m
Số gọi khi báo động: 5 số
Số nhắn tin khi báo động: 7 số
Tính năng giám sát hiện trường: 1 chiều
Màn hình: Không hỗ trợ
Bàn phím: Không hỗ trợ
Phần mềm di động: Không hỗ trợ
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng nổi bật: Hỗ trợ ăng ten rời giúp sóng khỏe, hỗ trợ cổng relay"
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN