Share:

     

Đầu ghi hình IP - NVR50648

Liên hệ: 0903 484 171

Đầu ghi hình IP - NVR50648
 
"Số lượng kênh : 64CH 
Độ phân giải : Tối đa 8Mpx
Ngõ ra : VGA, HDMI (full HD), hỗ trợ HDMI 4K (3840x2160p)
Ngõ báo động: 16 in/ 1 out 
số lượng ổ cứng : 8 , tối đa 6TB/ổ. 
Phần mềm di động: SMEYE
Tính năng nổi bật: P2P (máy chủ đặt tại Việt Nam), xem được trên MAC OS, chuẩn nén H265"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đầu ghi hình IP - NVR50648
 
"Số lượng kênh : 64CH 
Độ phân giải : Tối đa 8Mpx
Ngõ ra : VGA, HDMI (full HD), hỗ trợ HDMI 4K (3840x2160p)
Ngõ báo động: 16 in/ 1 out 
số lượng ổ cứng : 8 , tối đa 6TB/ổ. 
Phần mềm di động: SMEYE
Tính năng nổi bật: P2P (máy chủ đặt tại Việt Nam), xem được trên MAC OS, chuẩn nén H265"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu ghi hình IP - NVR50648
 
"Số lượng kênh : 64CH 
Độ phân giải : Tối đa 8Mpx
Ngõ ra : VGA, HDMI (full HD), hỗ trợ HDMI 4K (3840x2160p)
Ngõ báo động: 16 in/ 1 out 
số lượng ổ cứng : 8 , tối đa 6TB/ổ. 
Phần mềm di động: SMEYE
Tính năng nổi bật: P2P (máy chủ đặt tại Việt Nam), xem được trên MAC OS, chuẩn nén H265"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN