Share:

     

Còi hụ nhỏ - SMJD01

Liên hệ: 0903 484 171

Còi hụ nhỏ    - SMJD01
 
"Còi hụ nhỏ 
Phạm vi sử dụng: còi dây kết hợp với bộ trung tâm
Nguồn sử dụng: 12V 1A
Công suất: 110dB
Tiêu chuẩn: CE. FCC"
 

Còi hụ nhỏ    - SMJD01
 
"Còi hụ nhỏ 
Phạm vi sử dụng: còi dây kết hợp với bộ trung tâm
Nguồn sử dụng: 12V 1A
Công suất: 110dB
Tiêu chuẩn: CE. FCC"
Còi hụ nhỏ    - SMJD01
 
"Còi hụ nhỏ 
Phạm vi sử dụng: còi dây kết hợp với bộ trung tâm
Nguồn sử dụng: 12V 1A
Công suất: 110dB
Tiêu chuẩn: CE. FCC"
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN