Share:

     

Còi hụ không dây - SMSR02

Liên hệ: 0903 484 171

Còi hụ không dây    - SMSR02
 
"Còi hụ không dây
Phạm vi sử dụng: kết hợp với bộ trung tâm
Công suất: 120dB
Pin dự phòng: 7.2V 400mAh
Tần số hoạt động: 315/433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 80m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: có đèn cảnh báo, có nút tự bảo vệ, lắp được ngoài trời"
 

Còi hụ không dây    - SMSR02
 
"Còi hụ không dây
Phạm vi sử dụng: kết hợp với bộ trung tâm
Công suất: 120dB
Pin dự phòng: 7.2V 400mAh
Tần số hoạt động: 315/433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 80m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: có đèn cảnh báo, có nút tự bảo vệ, lắp được ngoài trời"
Còi hụ không dây    - SMSR02
 
"Còi hụ không dây
Phạm vi sử dụng: kết hợp với bộ trung tâm
Công suất: 120dB
Pin dự phòng: 7.2V 400mAh
Tần số hoạt động: 315/433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 80m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: có đèn cảnh báo, có nút tự bảo vệ, lắp được ngoài trời"
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN