Share:

     

Cảm biến vỡ kính / cảm biến rung - SMVD100

Liên hệ: 0903 484 171

Cảm biến vỡ kính / cảm biến rung   - SMVD100
 
 
"Cảm biến vỡ kính / cảm biến rung 
Phạm vi sử dụng: cảm biến vỡ kính kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: ALKALINE 23A 12V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Vùng bảo vệ: bán kính 1.5m đến 4.7m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, tích hợp cảm biến rung độ nhạy cao, phát hiện âm thanh đặc trưng khi bị vật nặng đập vào kiếng, ăng ten rời tăng khả năng phát sóng"
 

Cảm biến vỡ kính / cảm biến rung   - SMVD100
 
 
"Cảm biến vỡ kính / cảm biến rung 
Phạm vi sử dụng: cảm biến vỡ kính kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: ALKALINE 23A 12V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Vùng bảo vệ: bán kính 1.5m đến 4.7m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, tích hợp cảm biến rung độ nhạy cao, phát hiện âm thanh đặc trưng khi bị vật nặng đập vào kiếng, ăng ten rời tăng khả năng phát sóng"
Cảm biến vỡ kính / cảm biến rung   - SMVD100
 
 
"Cảm biến vỡ kính / cảm biến rung 
Phạm vi sử dụng: cảm biến vỡ kính kết hợp với bộ trung tâm
Loại Pin: ALKALINE 23A 12V ( thời gian hoạt động 6 ~ 9 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Vùng bảo vệ: bán kính 1.5m đến 4.7m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, tích hợp cảm biến rung độ nhạy cao, phát hiện âm thanh đặc trưng khi bị vật nặng đập vào kiếng, ăng ten rời tăng khả năng phát sóng"
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN