Share:

     

Cảm biến dò mực nước - SMYT01

Liên hệ: 0903 484 171

Cảm biến dò mực nước   - SMYT01
 
"Cảm biến dò mực nước
Phạm vi sử dụng: cảm biến dò mực nước kết hợp với bộ trung tâm, lắp đặt trên thành hồ nước để báo mực nước đầy
Loại Pin: ALKALINE 23A 12V ( thời gian hoạt động 3 ~ 6 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, ăng ten nổi sóng khỏe"
 

Cảm biến dò mực nước   - SMYT01
 
"Cảm biến dò mực nước
Phạm vi sử dụng: cảm biến dò mực nước kết hợp với bộ trung tâm, lắp đặt trên thành hồ nước để báo mực nước đầy
Loại Pin: ALKALINE 23A 12V ( thời gian hoạt động 3 ~ 6 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, ăng ten nổi sóng khỏe"
Cảm biến dò mực nước   - SMYT01
 
"Cảm biến dò mực nước
Phạm vi sử dụng: cảm biến dò mực nước kết hợp với bộ trung tâm, lắp đặt trên thành hồ nước để báo mực nước đầy
Loại Pin: ALKALINE 23A 12V ( thời gian hoạt động 3 ~ 6 tháng)
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, ăng ten nổi sóng khỏe"
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN