Share:

     

Đầu đọc thẻ tài xế RFID

Liên hệ: 0903 484 171

13.58 Mhz, kèm theo 1 thẻ từ 13.56 MHz

SẢN PHẨM LIÊN QUAN