Share:

     

Bộ trung tâm báo động - SMK3

Liên hệ: 0903 484 171

Bộ trung tâm báo động - SMK3 
 
"Bộ trung tâm báo động 
Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ
Loại bộ trung tâm: PSTN (sử dụng line điện thoại)
Số vùng không dây: 32 vùng
Số vùng có dây: 7 vùng
Pin dự phòng: 
Khoảng cách kết nối (không vật cản): 80m
Số gọi khi báo động: 6 số
Số nhắn tin khi báo động: không hỗ trợ
Tính năng giám sát hiện trường: 1 chiều
Màn hình: Led
Bàn phím: Thường
Phần mềm di động: không hỗ trợ
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng nổi bật: Báo khi đường line điện thoại bị ngắt kết nối, ăng ten rời giúp sóng khỏe"
 

Bộ trung tâm báo động - SMK3 
 
"Bộ trung tâm báo động 
Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ
Loại bộ trung tâm: PSTN (sử dụng line điện thoại)
Số vùng không dây: 32 vùng
Số vùng có dây: 7 vùng
Pin dự phòng: 
Khoảng cách kết nối (không vật cản): 80m
Số gọi khi báo động: 6 số
Số nhắn tin khi báo động: không hỗ trợ
Tính năng giám sát hiện trường: 1 chiều
Màn hình: Led
Bàn phím: Thường
Phần mềm di động: không hỗ trợ
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng nổi bật: Báo khi đường line điện thoại bị ngắt kết nối, ăng ten rời giúp sóng khỏe"
Bộ trung tâm báo động - SMK3 
 
"Bộ trung tâm báo động 
Thành phần bộ trung tâm: 01 Panel, 01 cửa từ, 02 điều khiển từ xa, 01 còi hụ
Loại bộ trung tâm: PSTN (sử dụng line điện thoại)
Số vùng không dây: 32 vùng
Số vùng có dây: 7 vùng
Pin dự phòng: 
Khoảng cách kết nối (không vật cản): 80m
Số gọi khi báo động: 6 số
Số nhắn tin khi báo động: không hỗ trợ
Tính năng giám sát hiện trường: 1 chiều
Màn hình: Led
Bàn phím: Thường
Phần mềm di động: không hỗ trợ
Tiêu chuẩn: CE, FCC
Tính năng nổi bật: Báo khi đường line điện thoại bị ngắt kết nối, ăng ten rời giúp sóng khỏe"
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN