Share:

     

ESC-238JP

Liên hệ: 0903 484 171


- Dùng để mở rộng bàn phím lập trình cho trung tâm
báo động ESC-238W và 2316W.
- Kích thước: 135mm x 125mm x 30mm
- Trọng lượng: 350g

SẢN PHẨM LIÊN QUAN