Share:

     

Cảm biến gas - SMGD01

Liên hệ: 0903 484 171

Cảm biến gas   - SMGD01
 
"Cảm biến gas 
Phạm vi sử dụng: cảm biến báo rò rỉ gas kết hợp với bộ trung tâm
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Khoảng bảo vệ: bán kính 3m từ vị trí đặt bình gas và bếp
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, có đèn báo hiệu và có nút để kiểm tra, có còi báo tại chổ 85dB, phát hiện tất cả loại khí dễ cháy, LPG và LNG"
 

Cảm biến gas   - SMGD01
 
"Cảm biến gas 
Phạm vi sử dụng: cảm biến báo rò rỉ gas kết hợp với bộ trung tâm
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Khoảng bảo vệ: bán kính 3m từ vị trí đặt bình gas và bếp
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, có đèn báo hiệu và có nút để kiểm tra, có còi báo tại chổ 85dB, phát hiện tất cả loại khí dễ cháy, LPG và LNG"
Cảm biến gas   - SMGD01
 
"Cảm biến gas 
Phạm vi sử dụng: cảm biến báo rò rỉ gas kết hợp với bộ trung tâm
Tần số hoạt động: 433MHz
Khoảng cách hoạt động (không vật cản): 60m
Khoảng bảo vệ: bán kính 3m từ vị trí đặt bình gas và bếp
Tiêu chuẩn: CE. FCC
Tính năng nỗi bật: công nghệ xử lý số DSP, có đèn báo hiệu và có nút để kiểm tra, có còi báo tại chổ 85dB, phát hiện tất cả loại khí dễ cháy, LPG và LNG"
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN