Share:

     

Pin Alkaline 12V 23A

Liên hệ: 0903 484 171

Pin Alkaline 12V 23A
 
Điện áp: 12VDC 
 Kiểu: 23A 
 Chất liệu: kiềm 
 Kích thước: 28 x 10mm 
 Trọng lượng: 10g

Pin Alkaline 12V 23A
 
Điện áp: 12VDC 
 Kiểu: 23A 
 Chất liệu: kiềm 
 Kích thước: 28 x 10mm 
 Trọng lượng: 10g
Pin Alkaline 12V 23A
 
Điện áp: 12VDC 
 Kiểu: 23A 
 Chất liệu: kiềm 
 Kích thước: 28 x 10mm 
 Trọng lượng: 10g

SẢN PHẨM LIÊN QUAN